↑ Terug naar Verenigingen

Stichting Dorpsbelangen Bierum

Secretariaat:
Molenlaan 23,
9906PT Bierum
Tel: 06-30807922
email: secretaris@dorpsbelangenbierum.nl

Wij, van Stichting Dorpsbelangen Bierum, proberen de leefbaarheid in het dorp zo aangenaam mogelijk te houden. Door maandelijks te vergaderen, contacten met de gemeente Eemdelta te onderhouden en nauwe contacten met lokale verenigingen proberen wij voor alle inwoners van Bierum het leefgenot te verbeteren.

Het bestuur:

Voorzitter: Ferdi Buitenwerf

Secretaris: Willem Dijkstra

Penningmeester: Wouter Kok

Websitebeheerder: Henry Noot

Anthonie de Lange

Kor Emmelkamp

Niels Wiersema

Robert Molenberg

Kevin Bos

Thomas Molenberg

Dorpsbelangen Bierum organiseert o.a.:

* Feestweek, muziek op diek, sterrit, familie BBQ, plein quiz, jaarmarkt, sinterklaas intocht, dart-avonden, kerstborrel en marktplaats Bierum.

* 9x per jaar wordt oud papier opgehaald om de sinterklaas intocht mee te financieren

Zijn er vragen dan kunt U zich wenden tot ons secretariaat.