↑ Terug naar Verenigingen

Stichting dorpsbelangen Bierum

Secretariaat:
Molenlaan 23,
9906PT Bierum
Tel: 0596-620833
email: molenlaan23@ziggo.nl

Wij, van Stichting Dorpsbelangen Bierum, proberen de leefbaarheid in het dorp zo aangenaam mogelijk te houden. Door maandelijks te vergaderen, contacten met de gemeente Delfzijl te onderhouden en nauwe contacten met lokale verenigingen proberen wij voor alle inwoners van Bierum het leefgenot te verbeteren.

Het bestuur:

Voorzitter: Ferdi Buitenwerf

Secretaris: Willem Dijkstra

Penningmeester: Rene Kloeze

Websitebeheerder: Henry Noot

Jan Buitenwerf

Anthonie de Lange

Wouter Zandbergen

Cor Emmelkamp

Linus Wiersema

Niels Wiersema

Wiecher Brouwer

Greetje Lightlee

Wouter kok

Dorpsbelangen Bierum Organiseert:

* Nieuwjaarsparty, feestweek, jaarmarkt, sinterklaas intocht, dart-avonden, bazaar, rommelmarkt, allerzielen en Bierum aan zee

* 9x per jaar wordt oud papier opgehaald om de sinterklaas intocht mee te financieren

Zijn er vragen dan kunt U zich wenden tot ons secretariaat.