↑ Terug naar Verenigingen

IJsvereniging Bierum

Het bestuur:
Voorzitter: Jan Dijksterhuis
Penningmeester: Ron van der Velde
Secretaris: Ron van der Velde
Bestuurslid: Kor Emmelkamp
Bestuurslid: Hiepko Boerma
Bestuurslid: JP Baar
Bestuurslid: René Sikkema

Aanmeldingen of nieuwe ideeën voor de IJsvereniging zijn van harte welkom!
Bel hiervoor even met Ron van der Velde op (06) 80146734 of kom langs bij een van de bestuursleden.

KVK: 67623743

De geschiedenis van de ijsvereniging

De ijsvereniging is op 9 februari 1924 opgericht.

Vroeger was de ijsbaan bij de Borggracht. Voor velen een leuke herinnering want daar was ook het ‘vrijerspaadje’. Wat ook velen zich nog kunnen herinneren dat men altijd achter elkaar aan schaatste en dat de laatste moeite had om de bocht door te komen, deze belandde dan ook vaak in de berm. Sfeer was er zeker… en ook meer ijs in die tijd. Als ome Duurt op de ijsbaan was geweest en het ging goed dan was de baan open voor iedereen. De ijsbaan ging ook toen open met 12/13 cm dik ijs en bij sneeuwijs met 14/15 cm.

‘Zopie tent’ van Herman Kort

Ooit heeft Herman Kort er een koek en zopie tent gehad wat velen nog bij is gebleven. Het is duidelijk uit de notulen te halen dat de jaarvergadering beter werd bezocht dan nu. Of dat komt omdat er een “gouden gans”van Harm Noordhuis bij was. Of omdat men toen meer tijd had? Wie zal het zeggen. Een paar anekdotes wil ik u niet onthouden. In 1956 werd er een veiling gehouden tijdens de jaarvergadering. Oetvaaild….hoogste bieder voor schoonrijders. Dhr H. Stuve f 6,00 voor doorlopers, Dhr. J.Bos f3,00 voor 1e paar friezen, Dhr J. Tuik f 2,25 voor 2e paar friezen en Dhr. A.M Biewenga f 3,00 voor en ketting met slot. En dat bracht weer f 14,25 in de kas.

De gouden gans

Over de gouden gans van Harm Noordhuis wordt wel geschreven. Dhr H Noordhuis bood op 30 december 1980 een gans aan voor het rad van avontuur maar na vele rondes belandde deze ook weer bij hem in het hok. In 1981 ook. In 1982 belandde de gans bij Meester Huizenga, na eerst enige goeie financiële eieren gelegd te hebben voor de vereniging. In 1983 komt er een jonge gans van de oude! Het beest komt terecht bij Dhr de Lange maar deze stelt voor, om hem per opbod te verkopen. De heer Mennie Buitenwerf koopt de gans uiteindelijk voor f104,00 . De secretaris schrijft “Nog een paar van die ganzen en de contributie kan afgeschaft worden”.In 1984 werd de gans ook per opbod verkocht aan Dhr en Mevr Hemmes voor f75,00 deze betaalden en schonken de gans terug aan de vereniging. En toen werd het een gouden soeppakket want de “gouden gans”+fazant+konijn en 3 hanen werd beschikbaar gesteld voor het rad v avontuur. En dat leverde f 112,00 op. Maar werd weer terug geschonken aan de vereniging. En ingezet bij het rad. Sieneke Kammenga wint de gans en geeft deze terug aan Harm Noordhuis. (voor’t volgend jaar?)In 1986 wordt de gans gewonnen door Dhr H.Stuve en komt in het hertenkamp was zijn idee Maar uiteindelijk wordt de “gouden gans” toch per opbod verkocht inclusief 10 kippen eieren, rollade, een hoar-netje, een oude zeis en een lek vergiet.De secretaris blij want het bracht f 229,00 in kas.In 1987 blijft “de gouden gans” weg want Dhr. Harm Nooordhuis wordt ziek. Hij wordt door de ijsvereniging tot erelid benoemd. En dat wordt met applaus een feit. Hij krijgt daarvoor een rollade en een bos bloemen.In 1990 zijn er 325 graskarpers uitgezet in de Borggracht. (vroeger organiseerde de ijsvereniging ook viswedstrijden) In de notulen van 30-12-1997 staat dat wij eindelijk een ijsbaan hebben.Door alle onkosten besluit de vergadering dat de contributie f 10,00 per jaar wordt.En nu 12 jaar later staat de contributie op € 5,00 per jaar. Zoals u leest hoeft u het om het bedrag niet te laten.