↑ Terug naar Verenigingen

Dorpshuis Bierum

Sinds 2014 is de werkgroep dorpshuis Bierum actief om te onderzoeken of het haalbaar is om een onafhankelijk multifunctioneel dorpshuis te realiseren. De werkgroep wordt ondersteund door adviseurs van Stichting Groninger dorpen, de gebiedsregisseur en de gemeente Delfzijl.

Vanaf eind 2020 is de realisatie een feit. Voor info en contact:

http://www.baaiermerstee.nl

Het bestuur bestaat uit:
Ferdi Buitenwerf, voorzitter
Geert Boven, penningmeester
Annemieke de Jager, secretaris
Simone van der Kamp, bestuurslid
Henk Koerts, bestuurslid