«

»

jul 15

Nieuwe leefbaarheidsgelden voor dorpen en wijken in Eemsdelta

De gemeenteraad heeft op 13 juli ingestemd met nieuwe leefbaarheidsgelden voor in Eemsdelta. Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een dorp of wijk aantrekkelijk is om in te wonen. Met deze nieuwe leefbaarheidsgelden wil de gemeente de leefbaarheid binnen een dorp en wijk versterken. Samen met inwoners uit de dorpen en wijken is er gewerkt aan plannen voor de dorpshuizen en dorps- en wijkbudgetten.

Wethouder Jan Menninga: “Zelfredzame inwoners krijgen steeds meer zeggenschap over de activiteiten in hun eigen dorp of wijk. Daar hebben ze de gemeente als lokale overheid lang niet altijd bij nodig. Hiervoor stellen we de dorps- en wijkbudgetten in. Om onze dorpshuizen te ontlasten, krijgen die vanaf 2023 een volledige compensatie van de OZB. Zo willen we de dorpshuizen een steuntje in de rug geven.”

Dorps- en wijkbudgetten
Dorpsvisies en eigen budgetten zijn voorbeelden om meer regie te leggen bij inwoners op het thema leefbaarheid. Met nieuwe dorps- en wijkbudgetten krijgen dorpen en wijken de regie in handen over activiteiten die zich richten op de leefbaarheid. Vanaf 1 januari 2023 is de verdeling van de dorps- en wijkbudgetten als volgt:
Dorpen €4000,- basisbedrag €2,- toeslag per inwoner.
Wijken €2000,- basisbedrag €2,- toeslag per inwoner.

De wijken zijn groter dan de dorpen en hebben daardoor meer inwoners, daarom ontvangen de wijken een lager basisbedrag. . Samen met de besturen van de dorps- en wijkbelangen maakt de gemeente afspraken over budgetbeheer en waar de activiteiten aan moeten voldoen.

Dorps- en buurthuizen
De dorps- en buurthuizen in onze gemeente zijn steeds vaker de ‘huiskamers’ van de dorpen en wijken. Met name in de kernen zonder voorzieningen, heeft het dorpshuis een belangrijke rol voor de leefbaarheid. Hier ontmoeten inwoners elkaar. Dorpshuizen hebben zelf aangegeven welke thema’s belangrijk voor ze zijn. Het doel is duurzame ontmoetingsplekken te behouden in onze gemeente. Eén van de punten die daardoor is opgenomen in de plannen, is de volledige OZB compensatie van de ontmoetingsplekken in de dorpen en wijken.

Vragen over de leefbaarheidsgelden
Kijk voor meer informatie op eemsdelta.nl/idee-voor-je-buurt

Gemeente Eemsdelta