«

»

nov 07

Inzameling voedselbank

Inzameling t.b.v. de Voedselbank

Voorafgaand aan de dienst op dankdag op 2 november jl. is er weer een inzameling gehouden  voor de voedselbank en het resultaat was geweldig. We hebben na de dienst een hele vracht goederen kunnen meegeven en wij danken een ieder voor hun bijdrage in dezen!

Ook willen we iedereen nog hartelijk bedanken voor de inbreng van de goederen t.b.v. voedselbankactie in augustus.

Diaconie PKN Bierum-Holwierde-Krewerd

 

voedselbank