«

»

okt 29

ACTIE VOEDSELBANK

Ieder jaar op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel  en verzorgingsproducten ten bate van de Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl.

En ieder jaar zijn wij weer trots  op de hoeveelheid goederen die na de dienst in de auto van de voedselbank geladen kunnen worden.

Wilt u ook producten schenken?  Dit kan uiteraard op dankdag (woensdag 3 november vanaf 19.00 uur) in de hal van de Irenekerk maar u kunt uw producten t/m 3 november inleveren bij de Luingahof, Borgsingel 9 te Bierum.

Wekelijks komen zo’n 200 cliënten een voedselpakket halen. Hiervan zijn de helft gezinnen met kinderen. In totaal gaat het ongeveer om 400 personen.

De Voedselbank probeert een zo gezond-  en gevarieerd mogelijk pakket samen te stellen. Daar zijn veel  levensmiddelen voor nodig. Van ieder product het liefst voldoende  om alle pakketten zo gelijk mogelijk te kunnen vullen.

Het zou mooi zijn wanneer wij ook dit jaar weer een handje kunnen helpen  d.m.v.  spullen zoals: groenten en fruit, conserven, lichaamsverzorgings-producten, wc papier, enz. 

Helpt u/help jij mee om deze actie weer tot een succes te maken?

Alvast onze dank.Diaconie Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd