«

»

jan 24

Oude foto’s

Kreeg van Gerhard Retsema (Oud Bierumer) oude foto’s van uit de toren van de Sebastiaankerk. Verder nog wat dorpsfoto’s waaronder de kweekkassen van Retsema aan de borgsingel.