«

»

okt 02

Werk mee aan de woonvisie

De gemeente Eemsdelta maakt een woonvisie. Dit is een plan waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen als goede en fijne woonplek voor iedereen en wat je daar precies voor nodig hebt.

In alle wijken en dorpen van de nieuwe gemeente Eemsdelta wil de gemeente zorgen voor goed en fijn wonen. Er liggen kansen om nieuwe woningen toe te voegen, bestaande buurten toekomst te geven, mensen te binden en aan te trekken. Maar wat is daar precies voor nodig? Naar welke woningen is veel behoefte? Wat zijn de wensen van bijvoorbeeld starters of doorstromers? Waar is uitbreiding van de woningvoorraad nodig? In een woonvisie wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Programma voor de komende jaren
De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over de complete woonvisie. Daarna maken de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties samen prestatieafspraken. Wethouder Annalies Usmany- Dallinga: “In de woonvisie staat het toekomstbeeld voor de gemeente als geheel en per stad, dorp en wijk en een programma voor de komende jaren. Daarin staat beschreven wat er moet gebeuren. Deze woonvisie maken we samen met onze inwoners, betrokken organisaties en verenigingen. De inwoners worden uitdrukkelijk gevraagd mee te werken aan de woonvisie.”

Werk mee aan de woonvisie
Inwoners, organisaties en bedrijven kunnen meepraten en meewerken aan de woonvisie. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en suggesties over wonen en de leefbaarheid in uw wijk, dorp of stad. Hoe wilt u graag wonen? Waar is behoefte aan? En waar moeten woningen komen? Via een speciale website kunt u deze vragen beantwoorden. Daarmee levert u een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van de woonvisie.

Hoe kunt u deelnemen?
Alle informatie vindt u op www.eemsdelta.nl/woonvisie. Via een link gaat u naar een digitale kaart en vragenlijst. Reageren kan tot en met woensdag 6 oktober 2021. Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Hoe meer reacties binnenkomen, hoe beter inzicht we krijgen in wat er leeft in uw dorp, buurt of wijk. Alle reacties worden verwerkt in het najaar. Medio oktober worden de voorlopige resultaten gepresenteerd. Een samenvatting wordt geplaatst op de website van de gemeente Eemsdelta. Doet u ook mee? Ga naar www.eemsdelta.nl/woonvisie

Bouwstenen
Om zoveel mogelijk informatie te krijgen voor de woonvisie organiseren we samen met bureau KAW uit Groningen, naast de digitale vragenlijst, ook nog zes bijeenkomsten voor de verenigingen van dorpsbelangen en wijk- en buurtorganisaties. De verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de gesprekken. Vanwege de coronamaatregelen zijn het kleinschalige bijeenkomsten. Met organisaties en bedrijven zoals woningbouwcorporaties en makelaars worden individuele gesprekken gevoerd. De grootschalige inwonersenquête die eind augustus naar de inwoners is verstuurd bevat een aantal vragen over wonen en leefbaarheid. Deze uitkomsten worden ook meegenomen in de woonvisie. We gebruiken eerdere onderzoeken, recente cijfers en bestaande visies en rapporten. Het zijn allemaal bouwstenen om te komen tot een goede woonvisie.

Begin 2022 besluit gemeenteraad
In het najaar moet de woonvisie klaar zijn. De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over de
complete woonvisie. Daarna maken de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties samen prestatieafspraken.

Gemeente Eemsdelta