«

apr 15

Dorpsbudget 2024

Dorpsbudget 2024

Een nieuw jaar en dus weer een nieuw Dorpsbudget waar we als dorp gebruik van mogen maken. De aanvragen voor 2024 kunnen ingeleverd worden tot 1 mei 2024. Daarna zullen de aanvragen worden besproken en het budget verdeeld worden door Stichting Dorpsbelangen.

Gemeente Eemsdelta heeft €4000 per dorp en €2,00 per inwoner beschikbaar gesteld. Houd er daarom rekening mee dat wanneer er veel aanvragen zijn, het uitgekeerde bedrag lager zal uitvallen dan het aangevraagde bedrag.

De aanvragen mogen worden ingeleverd bij de penningmeester van St. Dorpsbelangen Bierum:

Wouter Kok, Luingaweg 17

Of per e-mail:

penningmeester@dorpsbelangenbierum.nl

Kom met goede ideeen waar ons dorp iets mee kan!