«

»

sep 09

Inloopbijeenkomst Dubbele dijk

Inloopbijeenkomst op 21 september over werkzaamheden bij Dubbele Dijk

Op 21 september is een inloopbijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker in de Dubbele Dijk. Ook de vervanging van het fietspad naar de dijk staat op het programma. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur in dorpshuis Baaiermerstee, Hereweg 16A in Bierum.

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest organiseren de bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig. Als de RIVM-richtlijnen hierom vragen, wordt het programma aangepast.

Aanleg getijdenduiker

In 2022 plaatst de provincie een getijdenduiker in de zeedijk. Door deze buis stroomt twee keer per dag zout water het gebied in bij hoogwater. Tussen de dijken kan dan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Het voorlopig ontwerp van de getijdenduiker is inmiddels klaar. In het najaar vindt de aanbesteding voor de aanleg plaats. Op de inloopbijeenkomst hoort u meer over het ontwerp van de duiker en de planning van de aanleg.

Bij de Dubbele Dijk is ook ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. Dit jaar zijn de eerste proeven gestart met de teelt van garnalen, aardappelen, bonen en granen. Ook daar vertellen we u graag meer over.

Vervanging fietspad

Midden in het tussengebied van de Dubbele Dijk ligt een half verharde weg. Het pad verbindt de onderhoudsweg van de dijk en de openbare weg nabij Hoogwatum 5. Het waterschap Noorderzijlvest vervangt deze tijdelijke weg door een asfaltweg. Ook komen er enkele parkeerplaatsen. Tussen 13 september en half oktober is de weg afgesloten en worden fietsers omgeleid.

.

Meer informatie

Meer informatie over de Dubbele Dijk leest u op de website van de provincie en Bierum.net. Heeft u vragen over de Dubbele Dijk, neem dan contact op met de provincie Groningen:

Voor vragen over de wegwerkzaamheden neemt u contact op met Silvia Mosterd van het waterschap Noorderzijlvest,  s.mosterd@noorderzijlvest.nl of tel. (050) 304 89 13.