«

»

nov 08

´╗┐Voorbereiding informatiecentrum Dubbele Dijk begonnen

8 november 2021

De voorbereidende werkzaamheden voor de komst van een informatiecentrum bij de Dubbele Dijk zijn gestart. Deze week worden via Nieuwstad zand en betonnen platen aangevoerd voor de ondergrond. Half november voert de aannemer grondboringen uit om het gebouw van stroom en water te kunnen voorzien. Deze werkzaamheden duren enkele dagen tot een week.

Het werkverkeer moet langs Nieuwstad rijden, omdat de dijkweg vanuit de Eemshaven nog steeds afgesloten is. Uiteraard proberen we overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Voor eventuele opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Robert Wicker van de provincie Groningen, tel. 050 – 316 44 51 of r.a.wicker@provinciegroningen.nl.

Het informatiepunt bestaat uit drie aaneengesloten containerunits. Daarin komen een ontvangstruimte, kantoor, keukentje en wc. De containers worden geplaatst aan de noordkant van de Dubbele Dijk, bij het proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur. Hier kunnen bezoekers meer te weten komen over deze bijzondere dijk en andere innovatieve projecten van het “programma Eems-Dollard 2050”. De toename van het aantal rondleidingen op de dijk laat zien dat hier behoefte aan is. Naar verwachting worden de containers begin 2022 geplaatst. Hierna kan de inrichting van het informatiecentrum beginnen.