«

»

nov 15

Viering Allerzielen 2018

Allerzielen 2018 te Bierum

Op 4 november j.l. heeft de jaarlijkse viering van Allerzielen op de begraafplaats te Bierum plaats gevonden. Het weer werkte dit jaar geweldig mee: zacht en vriendelijk herfstweer. De opkomst was dit jaar erg hoog: tussen de negentig en de honderd bezoekers.

De namen van geliefde gestorvenen werden gezongen door een delegatie van popkoor Mixed Melody. Er was gelegenheid om wat te praten in de tent met of zonder warme chocolademelk en glühwein. Je kon ook een armband maken met de naam van de overledene. En zo was er veel meer te doen en te beleven. Alles erop gericht om een beetje te helpen bij de verwerking van het verdriet om wie je mist.

Wij willen iedereen bedanken die zijn of haar best heeft gedaan om deze viering weer te helpen slagen. Wij noemen: Begrafenis vereniging Bierum, Coop spijk (familie Buist), St.Dorpsbelangen Bierum, Luingahof (Familie Boerma), Gemeente Delfzijl, Zanggroep Mixed Melody, Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd.  En met name de vrijwilligers die zich weer onbaatzuchtig hebben ingezet: heel hartelijk dank en – hopen wij – tot volgend jaar!

 

Werkgroep Allerzielen Bierum