Zorgtelefoon

06-46501963

Onder verantwoordelijkheid van Stichting dorpshuis Bierum is “Noaberschap” opgericht. “Noaberschap” is een oud Gronings woord wat burenhulp betekent. Wij gaan het woord nieuw leven inblazen want vanaf nu bemiddelen wij tussen hulpvraag en vrijwilliger. Het doel is om de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen en dat we elkaar waar nodig helpen.
Voor de volgende hulpvragen kunt u bij ons terecht:

• WMO vragen: bijvoorbeeld aanvraag PGB, invullen van formulieren, het ondersteunen bij een aanvraag voor hulpmiddelen, huishoudelijke zorg en wijkverpleging.
• Praktische hulpvragen: bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis, boodschapje doen, klusjes (tuin of huishoudelijk), vervoer met de auto, sneeuwruimen, zware voorwerpen verplaatsen, met iemand wandelen (met rollator of rolstoel). Het betreft hier hand- en spandiensten.
• Technische hulpvragen: bijvoorbeeld snoertje wegwerken, computerprobleem oplossen, apparaat installeren, stekker repareren, schilderij ophangen.
• Administratieve hulpvragen: bijvoorbeeld een formulier invullen; een lastige brief schrijven. mer voor hulpvragen is:
06-46501963
Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor hulpvragen. Krijgt u geen vrijwilliger aan de lijn , dan kunt u uw hulpvraag inspreken op de voicemail en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. Heeft u spoedeisende hulp nodig, bel dan 112!
Mocht u zelf een steentje willen bijdragen als vrijwilliger bij het “Noaberschap”, dan kunt u voor informatie het bovenstaande telefoonnummer bellen.
Stichting dorpshuis Bierum
• Sociale hulpvraag: bijvoorbeeld ondersteuning mantelzorg, oppas.
Het telefoonnum