↑ Terug naar Verenigingen

Stichting dorpsbelangen

Secretariaat:
Molenlaan 23,
9906PT Bierum
Tel: 0596-620833
email: molenlaan23@ziggo.nl

Wij, van Stichting Dorpsbelangen Bierum, proberen de leefbaarheid in het dorp zo aangenaam mogelijk te houden. Door maandelijks te vergaderen, contacten met de gemeente Delfzijl te onderhouden en nauwe contacten met lokale verenigingen proberen wij voor alle inwoners van Bierum het leefgenot te verbeteren.

Het bestuur:

Voorzitter: Ferdi Buitenwerf

Secretaris: Willem Dijkstra

Penningmeester: Simone van der Kamp

Websitebeheerder: Henry Noot

Willem Buitenwerf

Jan Buitenwerf

Anthonie de Lange

Wouter Zandbergen

Monique Post

Albert Weesies

Cor Emmelkamp

Rene Kloeze

Wiecher Brouwer

Dorpsbelangen Bierum Organiseert:

* Nieuwjaarsparty, feestweek, jaarmarkt, sinterklaas intocht, dart-avonden, bazaar, rommelmarkt, allerzielen en Bierum aan zee

* Eens per 5 jaar Bierumer gastendag

* 6x per jaar wordt oud papier opgehaald om de sinterklaas intocht mee te financieren

* Tevens komt er iedere maand een dorpskrant uit:Rondom Meulnbaarg. Deze wordt opgezet door Geert en Annet Boven i.s.m. Dorpsbelangen.

Zijn er vragen dan kunt U zich wenden tot ons secretariaat.