↑ Terug naar Verenigingen

Oranjevereniging

Oranjevereniging

Een bont gezelschap dames uit Bierum die het oranje gevoel stimuleren. Organisatie van de viering van Koningsdag en eens per 5 jaar de 4 mei herdenking en 5 mei viering.

Koningsdag:
Oranjevereniging Bierum stelt op Koningsdag ieder jaar een leuk programma samen aan de hand van een thema. Het programma wisselt elk jaar, maar te denken valt aan een optocht, spelletjesmiddag, vossenjacht, feestavond met muziek enz. De laatste jaren vinden de festiviteiten plaats op het kerkplein bij de Sebastiaankerk, een gezellige plek in het midden van het dorp.

4 – en 5 mei viering:
Eens in de 5 jaar vieren we Koningsdag niet en herdenken we 4 mei en vieren we 5 mei.
In 2015 hebben we 4 mei herdacht. We zijn vanuit Luingaborg lopend naar het gedenksteen bij de Sebastiaankerk gegaan en hebben samen met de kinderen een krans en bloemen gelegd. Daarvoor werden ook de nabestaanden uitgenodigd van slachtoffers van de 2e wereldoorlog die in Bierum zijn omgekomen. De kinderen van de basisschool hadden gedichten gemaakt over waar zij aan denken op 4 mei. De twee mooiste gedichten zijn voorgedragen tijdens deze ceremonie. Ook de Oranjevereniging las een gedicht voor. De gedichten zijn gebundeld in een mooi boekje dat is uitgedeeld aan alle kinderen die hier aan hebben meegewerkt.
Op 5 mei 2015 werd de bevrijding groots gevierd, al maanden van te voren zijn straten, verenigingen enz. druk bezig met het versieren van de karren voor de optocht. Het brengt veel werk, maar ook veel gezelligheid met zich mee. `s Middags organiseerde we een activiteit waar iedereen aan mee kon doen en vanaf 17.00 uur hadden we een BBQ-party georganiseerd met een live band en DJ Garmt.
Wij proberen de activiteiten voor `s ochtends en `s middags gratis toegankelijk te houden, want wij zijn van mening dat Koningsdag een volksfeest is voor iedereen.

Inkomsten:
Inwoners van Bierum kunnen lid worden van de Oranjevereniging Bierum. Voor een gezin kost dat € 5,00 per jaar voor alleenstaanden is dit € 2,50.
De contributie wordt meestal aan het eind van het jaar geint, nieuwe inwoners worden dan gevraagd of ze lid willen worden. Verder houden we in het voor- of najaar altijd een actie door bijv. violen of bolchrysanten te verkopen. Ook staan we in de zomer op de jaarmarkt met een raadspel en verkoop van bijv. een broodje hamburger. Verder krijgen we van de gemeente nog een bedrag aan subsidie en vragen we een bijdrage uit het dorpenbudget aan bij Dorpsbelangen Bierum.

oranje ladies

Bestuursleden:
Annet Boven (penningmeester)
Ingrid Veenkamp
Jannet Wiersema
Liesbeth Eisinga
Jolanda vd Wal
Wia Ritsema
Gerdina Klevering