↑ Terug naar Verenigingen

Dorpshuis Bierum

Sinds 2014 is de werkgroep dorpshuis Bierum actief om te onderzoeken of het haalbaar is om een onafhankelijk multifunctioneel dorpshuis te realiseren. De werkgroep wordt ondersteund door adviseurs van Stichting Groninger dorpen, de gebiedsregisseur en de gemeente Delfzijl.

Voor 01-08-2016 zal duidelijk moeten zijn of een nieuw dorpshuis te realiseren en te exploiteren is en of er voldoende draagvlak in het dorp is. Om e.e.a. in gang te kunnen zetten is op 21-04-2016 de Stichting Dorpshuis Bierum opgericht en is het bestuur bekend.

Het bestuur bestaat uit:
Ferdi Buitenwerf, voorzitter
Geert Boven, penningmeester
Ellen Verlaan, secretaris
Simone van der Kamp, bestuurslid
Henk Koerts, bestuurslid

Wij zullen u regelmatig informeren over de stand van zaken rond de ontwikkelingen.

Mocht u meer willen weten, heeft u ideeën, laat het ons gerust weten.

Namens de werkgroep dorpshuis Bierum,

Ellen Verlaan
telnr. 634420