«

»

sep 21

Jaarvergadering EHBO

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN.

                        Aan alle leden, donateurs en belangstellenden,

UITNODIGING:

                        Algemene jaarvergadering van de KNV EHBO afdeling Bierum

                                       Dinsdag 1 oktober 2019      Aanvang 19.30 uur.

                                        In het NIJE RIEP, Ubbenasingel 3 te Spijk.

AGENDA:

1* Opening

2* Notulen jaarvergadering 2018

3* Jaarverslag secretaris

4* Verslag kascontole commissie

5* Jaarverslag penningmeester

6* Benoeming kascotrole commissie 2020

7* Koffie/thee pauze

8* Bestuursverkiezing, AFtredend en Herkiesbaar: Margriet Viel

    Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering

    melden bij het secretariaat.

9* Bespreking herhalingslessen 2019/2020.

10*Hulpverlening afgelopen/komend seizoen

11*Beginnerscursus

12*Rondvraag

13*Sluiting.

                     We zien u graag op 1 oktober, tot dan.

                                                              Het bestuur.