«

»

feb 26

Voortgang dorpshuis

Vanaf januari 2016 wordt er 3-wekelijks vergaderd door de werkgroep dorpshuis Bierum. Tijdens de vergaderingen wordt de werkgroep in 2 groepen verdeeld. De ene groep is bezig met plannen maken van de verbouw van de sporthal. Dit doen zij samen met René Wubs, de architect.
De andere groep is bezig met de exploitatie, het ondernemingsplan en het opzetten van de stichting.
Wij zijn zeer tevreden over de voortgang. Het tempo en enthousiasme zit er goed in.
Zoals eerder afgesproken zou er een bezoek gepland worden naar het dorpshuis in Zeerijp waar ze ook een dorpshuis hebben gecombineerd met de mogelijkheid tot gebruik van sportfaciliteiten.
Het bezoek staat gepland op donderdag 10 maart om 16.00 uur. Als u mee wilt, wij vertrekken om ± 15.40 uur bij de bushalte aan de Luingaweg/Hereweg.
In de maand mei wordt er een presentatie georganiseerd om u de concrete plannen voor te leggen. Wij houden u op de hoogte.
Mochten er nog inwoners zijn die ons mee willen helpen in de werkgroep, laat het ons weten via telnr 634420 of via de mail eaverlaan@hotmail.nl.