«

»

nov 11

Sterk vrijwilligerswerk

 

                                                     

Aan:

• de besturen van de verenigingen in Bierum

• de besturen van dorpshuizen en dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Delfzijl

Voor u als vrijwilligersorganisatie hebben wij een interessante uitnodiging voor een bijeenkomst “Sterk Vrijwilligerswerk” op woensdag 15 november a.s. in Bierum.

Deze avond komt voort uit de wens om in Bierum een keer met alle verenigingen om tafel te gaan en te praten over vrijwilligerswerk en de onderlinge samenwerking. Op een bijeenkomst van de dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties in de gemeente Delfzijl (d.d. 27-09-2017) bleek dat dit onderwerp breder leeft, vandaar dat ook zij zijn uitgenodigd.

Anders (samen)werken in het eigen dorp. Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?! Het bruist van de verenigingen en activiteiten in kleine dorpen. Toch horen we vaak dat het lastig is om vrijwilligers te vinden en te binden. Hoe is dat in uw dorp? Dirk Jasper Keegstra (project “Sterk Vrijwilligerswerk”) geeft u praktische voorbeelden van dorpen die anders zijn gaan werken om het vrijwilligerswerk leuk en aantrekkelijk te houden. Wat zou dat voor uw dorp kunnen betekenen?

Agenda:

1. Opening en welkom, door Ellen Verlaan en Simone van der Kamp

2. Kort kennismakingsrondje

3. Presentatie “anders samenwerken in het eigen dorp”

4. Pauze

5. In twee groepen uiteen:

De verenigingen uit Bierum

De dorpshuizen en dorpsbelangenverenigingen uit de gemeente

Graag gaan Dirk Jasper en Egbert Bakker met u in gesprek over de situatie en kansen of dilemma’s in uw dorp en is er alle ruimte om vragen te stellen. Het is de bedoeling dat u met concrete handvatten en tips naar huis gaat.

6. Korte terugkoppeling

7. Bespreken van mogelijkheden voor een vervolg of hulp en ondersteuning, indien daar behoefte aan is.

8. Sluiting

Locatie : “Het Centrum” (Schoolpad 7 in Bierum)

Tijd : Inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur Eind : Uiterlijk 22.00 uur 

Opgave Graag ontvangen wij uw opgave via het emailadres: eaverlaan@hotmail.nl Hopelijk tot ziens in Bierum.

Met vriendelijke groeten, Mede namens Dirk Jasper Keegstra (Groninger Dorpen) en Egbert Bakker (Huis van de Sport)

Ellen Verlaan & Simone van der Kamp, dorpshuis Bierum