«

»

jun 03

Woningsituatie in Bierum

Beste dorpsbewoners,

Wie had dat tien jaar geleden kunnen bedenken? Waar eerder leegloop en vergrijzing op de loer lagen, is ons mooie dorp nu aardig in trek. Of het nu om koop of huur gaat, het is lastig om een woning in Bierum te vinden. De realiteit is dat de woningsituatie de komende jaren ook lastig blijft.

Na verschillende gesprekken, het onderzoeken van de demografische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en een portie gezond boerenverstand, ontstaat het voorlopige beeld dat met name twee groepen in ons dorp het meeste hinder ondervinden: de jongeren en de ouderen. We willen heel graag dat Bierum een plek blijft waar zowel jong als oud een thuis kan vinden en houden.

Het is een illusie om te denken dat we dit (landelijke) probleem even kunnen oplossen. Wel willen wij vanuit Dorpsbelangen samen met jullie onderzoeken hoe wij de woningsituatie de komende jaren in ons dorp kunnen verbeteren. Daarom willen wij de Werkgroep Wonen Bierum opzetten. Wij zouden het fijn vinden als er in deze werkgroep een brede vertegenwoordiging komt vanuit het dorp.

Samen met deze werkgroep willen wij o.a. met de volgende punten aan de slag gaan: 

  • Gesprek aangaan met de gemeente Eemsdelta aangaande eerdere toezeggingen rondom woningvoorziening voor jong en oud
  • Gesprek aangaan met Acantus betreft beleid huurwoningen 
  • Onderzoeken mogelijkheden voor ontwikkeling nieuwe huur- en koopwoningen 

Op korte termijn willen wij deze stappen concreter maken. Zou je graag willen aansluiten bij de werkgroep of heb je vragen? Stuur gerust een mail naar wonen@dorpsbelangenbierum.nl.

Werkgroep Wonen Bierum

Ferdi Buitenwerf, Anthonie de Lange, Cor Emmelkamp, Wouter Kok en Kevin Bos