«

»

nov 15

Uitnodiging Nieuwe Sportpark Spijk

Geachte inwoners van Bierum,

Voetbalvereniging Poolster en de gemeente Delfzijl hebben de
intentie uitgesproken om een toekomstbestendig plan voor
Sportpark Oldencate op te stellen. We willen u hier graag actief bij
betrekken.

De meest recente ontwikkeling in dit kader is de realisatie van het
kunstgras, de ontwikkeling van een kindcentrum en een gymzaal.
Hierbij gaan we in dit stadium expliciet in op de gymzaal, die er
dient te komen; in hoeverre kan deze in de toekomst méér dan
alleen worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs? Welke
ideeën heeft u hierover?

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst:
‘Sportpark Oldencate, ook úw sportpark!’

Donderdagavond 15 november 2018 van 19.00 – 21.00 uur.
Locatie: Het Centrum, Schoolpad 7, Bierum