«

»

feb 15

Uitnodiging lenteschouw Bierum

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor een lenteschouw op 31 maart 2016 om 19.00 uur. We verzamelen ons om 18.45 bij Het Centrum.

Hebt u verbeterpunten, of hebt u een idee om uw dorp nog prettiger te maken? Dan kunt u meelopen met de lenteschouw. We komen bij elkaar op het verzamelpunt, bepalen de looproute aan de hand van uw punten en gaan op stap. Tijdens de schouw worden de klachten of idee├źn bekeken en maken we afspraken over de afhandeling. Behalve bewoners lopen ook de dorps functionarissen mee. In elk geval de gebiedsregisseur en de rayonbeheerder en afhankelijk van de ingediende punten bijvoorbeeld ook de buurtagent. Na afloop lopen we alle afspraken nog eens na en weet u hoe alle punten worden afgehandeld. Dorpsbelangen ontvangt van de gemeente uiterlijk 3 weken na de schouw een verslag.

U kunt uw verbeterpunten, klachten of suggesties indienen bij de secretaris van Dorpsbelangen, via Molenlaan23@ziggo.nl. Lever uw punt graag voor 15 maart aan. Op basis van de ingediende punten bereiden wij de schouw voor met Dorpsbelangen en bepalen we welke functionarissen nodig zijn.

Hebt u geen verbeterpunt? Ook dan kunt u zich gewoon aansluiten bij de schouw. Iedereen is welkom.

Meldpunt Openbare Ruimte
De kleine meldingen zoals de losse stoeptegels, kapotte lichtmasten, overhangend groen kunt u melden via het meldpunt 14 0596 of digitaal via www.delfzijl.nl (blauwe button rechts op de hoofdpagina). De schouw is vooral bedoeld voor de meldingen of verbeterpunten die gaan over de leefbaarheid van het hele dorp of een gedeelte daarvan.

Kapotte lichtmasten
Bij het melden van een defect aan een lichtmast is het belangrijk dat u ook het unieke nummer van de mast doorgeeft aan het meldpunt. Dit nummer (Letter D gevolgd door nummer) vindt u op de witte sticker op ongeveer 2 meter hoogte. De gemeente weet dan de exacte positie van de lichtmast.

Edwin Broekman, gebiedsregisseur
Hans Folkers, rayonbeheerder

schouw