«

»

feb 20

Ommetje van Bierum & Opknappen haventje

Haventje Bierumermaar

Realisatie van het Ommetje van Bierum 2023

Vorig jaar heeft de Gemeente Eemsdelta een bedrag beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit bedrag komt voort uit het ‘Nationaal Programma Groningen’. Dit bedrag was voor alle inwoners uit de Gemeente Eemsdelta die een idee willen uitvoeren om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. 

Hierop heeft Dorpsbelangen samen met de Gemeente in 2023 een poging gedaan om het ‘Ommetje van Bierum’ te realiseren. Het idee was om het bestaand doodlopend wandelpad dat begint bij het haventje van de Bierumermaar door te trekken tot aan het ‘t Hoog Balkje (pad tussen Uiteinderweg en Holwierderweg). Zo zou het mogelijk worden om diverse kanten op te gaan; de dijk, Holwierde of over ’t Hoog Balkje weer terug naar Bierum.

De eerste belangrijke stap was een akkoord krijgen van alle eigenaren van de meerdere percelen die grenzen aan het Bierumermaar. Daarnaast zat er op sommige percelen ook een recht van opstal van diverse nutsbedrijven, ook van hen was een akkoord nodig.

Na het versturen van aangetekende brieven aan de verschillende partijen volgenden geen of negatieve reacties. Daarmee was helaas de conclusie dat het niet mogelijk was om dit ommetje te realiseren. Wij wisten dat het lastig ging worden, maar onder het mom van ‘niet geschoten is altijd mis’, hebben wij het toch geprobeerd. 

Ter context: 

Opknappen haventje Bierumermaar 2024

In alle openheid hadden wij met het realiseren van het Ommetje van Bierum een tweeklapper willen slaan. TenneT heeft namelijk samen met de Provincie Groningen en de Gemeenten afspraken gemaakt om de regio te compenseren voor de aangelegde 380kV hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten. Deze witte reuzen nabij Spijk zijn eigenlijk niet te missen.

Hierop is een landschapbudget gecreëerd waaruit in de hele provincie al verschillende projecten zijn gestart met als doel het landschap te verfraaien. Vanuit dit budget is ook geld gereserveerd voor Bierum. Dit betreft 75.000 euro met als doel: het haventje van Bierum op te knappen en hiermee het dorpsaanzicht te verbeteren. De bestemming van dit budget ligt vast, hierop hebben wij geen inspraak gehad.  

Vorig jaar zijn wij samen met de gemeente gestart om dit ook vorm te geven. Daarop is LAOS landschapsarchitecten gevraagd een ontwerp te maken voor het haventje. De inzet was om het Monaco van Groningen te worden. Helaas is het budget daarvoor iets te beperkt. Daarop zijn uit de gesprekken met de gemeente en LAOS o.a. de volgende opties besproken: 

 • Verlengen bestaande steiger tot de duiker (L-vorm)
 • Meer mogelijkheden om boten goed vast te maken
 • Extra zitplekken realiseren 
 • Natuur- en omgevingsvriendelijke verlichting  
 • Bestaande beplanting en bestrating vernieuwen 
 • Veilig, maar mooier alternatief rood-witreflectiebord 
 • Toegankelijkheid steiger verbeteren 
  • Van de volledige steiger één geheel maken 
  • Twee trappen langs de wal 
  • Trap(pen) vanuit het water
 • Mogelijkheden om het pad langs het Maar te verfraaien en misschien een zitplek creëren aan het einde van het pad

Bij al het bovenstaande staat duurzaamheid hoog in het vaandel, zowel wat betreft het materiaal als het duurzaam omgaan met de omgeving. Zo zullen bestaande bomen blijven staan, zal de wal zoveel mogelijk groen blijven en mocht er verlichting komen, dan zal dit ook streven naar minimale lichtvervuiling.

Wij verwachten het ontwerp in het tweede kwartaal van dit jaar met jullie te kunnen delen op een informatieavond. Ook dan zal er dan nog voldoende ruimte zijn voor feedback en aanvullingen op het ontwerp. Tijdens en na deze avond, zal het voor dorpsgenoten mogelijk worden om aan te geven dat zij onderdeel willen worden van de werkgroep ’Haventje Bierumermaar’. De werkgroep zal nauw betrokken blijven bij de verdere realisatie van het ontwerp. 

De huidige werkgroep Haventje Bierumermaar bestaat uit de volgende leden van Dorpsbelangen:  

Willem Dijkstra, René Kloeze, Wouter Kok en Kevin Bos