«

»

jun 17

Nieuwe inzamelingsmethode oud papier!

Gemeente Delfzijl, Virol en organisaties samen aan de slag met nieuwe inzamelingsmethode oud papier
Eind dit jaar gaat de inzamelingsmethode van oud papier in de gemeente Delfzijl veranderen.
Tijdens de bijeenkomst van 16 juni gingen gemeente, afvalinzamelaar Virol en vrijwilligers van diverse organisaties hierover met elkaar in gesprek.(Dorpsbelangen Bierum moeten nog in gesprek aangezien wij een andere inzamelaar hebben)) Het aanbieden van oud papier gebeurt vanaf december 2020 met containers in plaats van gebundeld of in dozen. Het scheiden van papier en karton uit rest-afval met behulp van containers moet bijdragen aan het behalen van de Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstelling, om van 165 kg restafval per persoon per jaar naar 100 kg te gaan.

Geen oud papier in restafval
Wethouder Jan Menninga: ‘We dragen de vrijwilligers die oud papier inzamelen in onze gemeente een warm hart toe. We vinden het belangrijk dat ze betrokken zijn bij de nieuwe inzamelingsmethode. Samen gaan we voor een efficiëntere inzameling met een hogere opbrengst voor de organisaties. Immers, we staan voor de uitdaging om het percentage aan papier dat nu nog in het restafval van 8% naar 0% te brengen.’

Oud papier container
Alle inwoners in de gemeente die nu een groene en grijze container hebben, krijgen hiervoor nieuwe containers. De huidige grijze container behouden zij voor het inzamelen van oud papier en karton. Vanaf september 2020 worden de inwoners hierover uitgebreid geïnformeerd. Voor de inzameling van oud papier bij hoogbouw en in het centrum van Delfzijl wordt met betrokkenen naar een passende inzamelingsmethode gezocht.

Gemeente Delfzijl