«

»

mrt 03

Jaarvergadering Dorpsbelangen Bierum

Jaarvergadering 3 maart in Het Centrum

Stichting Dorpsbelangen Bierum houdt op dinsdag 3 maart weer haar jaarlijkse jaarvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u als bewoner van Bierum uw stem laten horen. We nodigen u dan ook van harte uit en hopen op een grote opkomst vanuit het dorp. Hieronder de agenda van deze avond.

1- Opening 19:30 uur.
2- Jaarverslag secretariaat.
3- Financieel jaarverslag.
4- Wat gaan we doen in 2015.
5- Inbreng bewoners Bierum.
6- Rondvraag.
7- Sluiting +/- 20:30 uur.

Stichting Dorpsbelangen Bierum

jaarvergadering