«

»

okt 15

Info avond Groning Hart Veilig (AED) 30 oktober

AED in Bierum.
Enige tijd terug hebben wij een bedrag gekregen van Stichting Gezondheidszorg Bierum, deze stichting hield destijds op te bestaan en zij hebben hun kas verdeeld onder de inwoners van oud gemeente Bierum. Nu zijn wij van mening dat wij met dat geld iets terug moeten doen wat betrekking heeft op de gezondheidzorg, en wat ten goede komt van de inwoners van Bierum.
Daarom zal er binnenkort in Bierum een Automatische Externe Defibrillator (AED) hangen in een kast die 24/7 beschikbaar is in geval van een reanimatie.
Op donderdag 30 oktober houden wij i.s.m. Groningen Hart Veilig een infoavond over Reanimatie/AED. Doel is om zoveel mogelijk mensen bijeen te krijgen die op onze kosten een reanimatiecursus willen gaan volgen, of reeds gecertificeerd zijn om zo deel te gaan nemen aan het alarmeringsnetwerk Hartslag Nu. Dit netwerk wordt in werking gezet vanuit de 112-meldkamer in geval van een reanimatie. Mensen die in de buurt van het slachtoffer wonen/zijn krijgen per sms de vraag om naar het slachtoffer te gaan en hier de reanimatie op te starten. Een ander gedeelte van de burgerhulpverleners krijgen de vraag om de AED te gaan halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.
Op donderdagavond 30 oktober zal Aaltjo Koster van GHV een infoavond presenteren in gebouw “Het Centrum”. De koffie staat vanaf 19:30 uur klaar, aanvang 20:00 uur. Tijdens deze avond zullen alle aspecten van Hartslag Nu en GHV voorbij komen, tevens is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Maak Bierum Hart veilig!!
Stichting Dorpsbelangen Bierum.