«

»

mrt 11

Herhalingscursus AED

Hallo inwoners van Bierum,

Enige jaren geleden hebben wij van stichting dorpsbelangen Bierum een AED aangekocht en hebben wij de inwoners van ons dorp een reanimatiecursus en bediening AED aangeboden. Hier hebben ca 28 dorpsbewoners gebruik van gemaakt, een groot deel heeft zich nadien aangemeld bij “Groningenhartveilig” (deze alarmeert zogenoemde burgerhulpverleners bij een melding van reanimatie).

Nu organiseerden wij (DB) elk jaar een herhalingscursus en aansluitend een 6-min training op locatie in het dorp, zodat een ieder zijn diploma up to date kon houden. Sinds vorig jaar is er het één en ander gewijzigd inzake deze herhalingscursus / 6-min training en wel het volgende:

De cursus/6-min training wordt nu gecoördineerd door Groningenhartveilig d.m.v. een mail die elke burgerhulpverlener ontvangt in zijn mailbox, vervolgens dient men zich aan te melden voor deze training. Nu blijkt dat er maar beperkt plaats (12) is om deel te nemen, zodat de herhalingsles snel vol zit, dit komt doordat ook burgerhulpverleners uit de omliggende dorpen hieraan kunnen deelnemen.

Nu hebben wij van stichting dorpsbelangen besloten, weer zelf de herhalingslessen te gaan organiseren, Marion Nieland ( instructeur eerste hulp, reanimatie/AED) is weer bereid gevonden om deze training te gaan geven.

Het is de bedoeling om in de maand april (21 & 22) de herhalingslessen te gaan organiseren, dus als U als burgerhulpverlener hieraan wilt deelnemen laat mij dit dan even weten middels de mail.      Misschien zijn er ook mensen die graag een reanimatie/AED diploma willen behalen ? ook die kunnen reageren via onderstaand mailadres.

Wouter Zandbergen

zandbergenw@hetnet.nl