«

»

okt 06

AED “opfris”cursus

Hallo dorpsgenoten

Wij dorpsbelangen Bierum willen weer een herhalings/opfriscursus reanimatie en bediening AED organiseren, alleen voor Bierumers.

Is hier (genoeg) belangstelling voor? Zo ja, geef dit dan aan mij door (app of mail)

Wouter Zandbergen

Tel : 06-57600711

Mail : zandbergenw66@gmail.com