«

»

jan 08

55+ nijjoarsborrel

Hallo 55++, Welkom in het jaar  

Wij gaan beginnen ……. een nieuwe start  van weer een jaar  met activiteiten  maar … vooral samen zijn, samen  genieten, samen eten, samen…..

Zaterdag 11 januari vanaf 15.00 uur in het Centrum.

Samen koffie /thee drinken( voor eigen rekening) en vanaf 16.00 uur is oud en jong welkom voor  de nieuwjaarsborrel + Hapjes i.s.m. St. Dorpsbelangen. Wij hopen dat vele dorpsgenoten aanwezig zullen zijn.   Vraag ook  uw kinderen en/of kleinkinderen te komen. Samen kunt u alvast oefenen voor het sjoelen. Wilt u gehaald en weer thuis gebracht worden? Bel met Simone 06 27161683

LET OP   LET OP    LET OP    LET OP……………

De volgende bijeenkomst is gepland op VRIJDAG 24 JANUARI om 15.00 uur in CENTRUM