«

»

aug 08

Sterrit 2021

Vanwege het feit dat we maar rond de 100 mensen in het dorpshuis mogen vertoeven willen we een beroep doen op de deelnemers, jullie dus. Het maken van een sterrit vergt heel veel tijd en moeite. Daarom zouden wij als organisatie het erg op prijs stellen dat er zoveel mogelijk auto’s aan de tocht mee kunnen doen. Zodoende willen we jullie vragen om met niet meer dan 2 personen per auto mee te doen. Dan hebben meerdere auto’s de kans om mee te doen.VOORAF OPGEVEN VERPLICHT! Dit doe je per mail VOOR vrijdag 13 augustus 22:00 uur. j.buitenwerf@hotmail.com of 0610733752 Zondagmorgen tussen 10-11 uur kunnen in Baaiermerstee de kosten worden betaald. Na betaling krijgt U de regelement en tijd mee. Eerste auto vertrekt om 13:00 uur. Kosten€7.50

Bierumers hebben voorrang. Bij <50 auto’s worden anderen ingeloot.