«

»

jul 02

Open dag Kerk Bierum

Open Middag – kerk Bierum – vrijdag 5 juli van 13.00 tot 17.00 uur

‘Voor ridders zonder vrees of blaam’

Vrijdagmiddag 5 juli is het van 13.00 uur tot 17.00 uur Open Middag in de kerk van Bierum, een van de leden van de Groninger Kerkenfamilie. In deze kerk aan de Kerkstraat 1 werd in mei gestart met restauratiewerkzaamheden en het herstel van bevingsschade. Deze middag zijn de restauratoren Bouwhuis &Journée, stukadoor Richard Oudman, aannemer Sietsema en architect Holstein voor tekst en uitleg aanwezig. En uiteraard is de SOGK van de partij.

De kerk staat vol met steigers wat de bezoekers deze middag bij uitzondering in staat stelt de gewelfschilderingen van heel dichtbij te kunnen bekijken. Er worden op dit moment gewelfschilderingen uit diverse periode blootgelegd en gerestaureerd. Er zijn 13e-eeuwse baksteen- en rankmotieven en geometrische vormen en 13e- t/m 15e-eeuwse figuratieve schilderingen te zien.

Dat deze eeuwenoude schilderingen bewaard zijn gebleven is ‘dankzij’ de eerste protestantse predikant die in 1605 werd aangesteld. Allergisch als hij was voor katholieke schilderingen liet hij het interieur wit kalken. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de gewelfschilderingen na een restauratie weer tevoorschijn. Het is fascinerend deze schilderingen nu vanaf de steiger van zó dichtbij te kunnen bekijken.

De werkzaamheden in deze kerk worden uitgevoerd door Restauratoren Bouwhuis & Journée in samenwerking met Veldman & Veltman restauratieschilders en stukadoor Daniël Oudman en Sietsema Aannemersbedrijf. Het werk wordt begeleid door Holstein Restauratie Architectuur.

In deze kerk worden de werkzaamheden, herstel mijnbouwschade en restauratie gecombineerd. Als we dan toch aan het werk moeten, dan toch het liefst maar een keer. Dat is altijd beter voor het monument. Het werk wordt verricht op basis van de subsidietoezegging Srr 2018 van OCW/ RCE. Een schenking van de weldoenster in het fonds voor getroffen kerkgebouwen maakt deze werkzaamheden financieel mede mogelijk.

Iedereen is vrijdag 5 juli a.s. van harte welkom in de kerk van Bierum aan de Kerkstraat 1 te Bierum van 13.00 – 17.00 uur. NB: de kerk is een bouwplaats, dus denk om stevig schoeisel.