«

»

okt 10

Oproep Oranjevereniging

Oproep aan de donateurs van de Oranjevereniging Bierum voor contributie 2016:

Er zijn al behoorlijk wat donateurs die de contributie voor 2016 hebben overgemaakt op onze rekening. Hartelijk dank hiervoor.

Aan de donateurs die het nog niet hebben gedaan, vragen wij vriendelijk om voor 1 november 2016 de contributie over te maken op rekeningnummer NL45RABO0328702757 t.n.v. Oranjevereniging Bierum o.v.v. “contributie 2016”.

Ook nieuwe bewoners of bewoners die nog geen donateur zijn, staat het vrij om donateur te worden. Zij kunnen het bedrag overmaken waarna ze direct donateur zijn.

Voor een gezin bedraagt het donateurschap € 5,– en voor alleenstaanden € 2,50.

Bij voorbaat heel erg bedankt voor uw medewerking.

Oranjevereniging Bierum