«

»

dec 22

Luingaborg update.

Beste inwoners van Bierum,

Graag informeren wij u over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot Luingaborg.

In november 2018 hebben wij u een laatste stand van zaken gegeven over de Luingaborg.

De huidige eigenaar, Woonzorg Nederland, gaat Luingaborg in januari 2020 actief in de verkoop doen. Makelaar Nieborg uit Appingedam is de bemiddelende partij. De termijn van inschrijving voor aanbiedingen wordt ruim genomen. Dit stelt geïnteresseerde partijen in de gelegenheid om zich bij de gemeente Delfzijl goed te oriënteren op de mogelijkheden die herontwikkeling van het complex en de omgeving biedt.

Onlangs heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit voor de zorglocatie Luingaborg weer verlengd met een jaar. Dat betekent dat ontwikkelingen op de Luingaborg alleen in nauwe samenspraak met de gemeente Delfzijl mogelijk zijn. De gemeente zal u informeren als er concrete ontwikkelingen zijn waarvan zij op de hoogte is. In overleg met Dorpsbelangen Bierum maken we dan afspraken over de wijze waarop wij het dorp zo goed mogelijk betrekken.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met Simone Hornstra, afdeling Ontwikkeling bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via telefoonnummer 0596 – 639193 of mail s.hornstra@delfzijl.nl.

De afdelingen Ontwikkeling en Gebiedsregie zijn vanaf 6 januari 2020 weer bereikbaar.