«

»

mei 26

Luingaborg in gereedheid voor nieuwe bewoners

De afgelopen weken hebben vrijwilligers en vakmensen intensief samengewerkt om Luingaborg klaar te maken voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in onze gemeente zijn terecht gekomen. Op maandag 30 mei verhuizen deze nieuwe bewoners van hotel Boven Groningen (Delfzijl) naar Bierum. Daarover leest u hieronder meer.

Laatste voorbereidingen

De afgelopen week vond de bouwoplevering plaats en de schoonmaak van alle ruimtes. In totaal werkten deze weken dagelijks circa honderd mensen op de locatie om alles in gereedheid te brengen. Op de vrijdag na Hemelvaart is er een teamdag voor het team dat de bewoners gaat begeleiden. Sinds de afgelopen week is dit team van circa twintig personen compleet. Het gaat om functies als begeleiders, dagcoördinatoren, vrijwilligerscoördinatoren, huismeesters en (adjunct) locatiemanager. Ook is er een kennismaking tussen het team en de vrijwilligers die aan Luingaborg zijn verbonden. Samen bereiden zij de inhuizing voor van de nieuwe bewoners. Vanaf de opening van het pand op maandag 30 mei aanstaande zal er ook 24/7 beveiliging aanwezig zijn.

Spannende tijd

Afgelopen dinsdagavond 24 mei zijn de vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven in Hotel Boven Groningen geïnformeerd over de naderende verhuizing. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. Er is uitleg gegeven over het pand en hoe de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes (keuken, eetzaal, kinder- en tienerruimtes, wasserette en stilte/studiezaal) eruitzien. Er waren veel praktische vragen. Er heerste een sfeer van opluchting; de nieuwe bewoners van Luingaborg zijn erg blij dat ze binnenkort een eigen plek krijgen. Een luid applaus klonk ton werd bekend gemaakt dat enkele medewerkers die nu al in Boven Groningen bekend zijn mee gaan naar Luingaborg als medewerkers van de werkorganisatie Noodopvang vluchtelingen.

Uitnodiging

Op maandag 30 mei vindt de officiële ingebruikneming plaats. De burgemeester zal de Oekraïense vlag hijsen samen met de eerste gast die vanuit Oekraïne in Boven Groningen is terecht gekomen. U als inwoner van Bierum bent daarvoor van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Daarna kunt u tussen 9.00 en 10.30 uur een kijkje nemen in het nieuw ingerichte Luingaborg. Een aantal ruimtes in het gebouw zijn te bekijken en u kunt kennis maken met het team dat op deze locatie werkzaam is. De nieuwe bewoners zijn niet aanwezig, omdat de verhuizing voor hen een ingrijpende gebeurtenis is. Het benadrukt hun afhankelijke en ontheemde positie en dat kan met bijbehorende emoties gepaard gaan.

Vanaf 10.30 uur vindt de daadwerkelijke inhuizing van de bewoners plaats. Dit doen we in kleine groepen, zodat het voor de nieuwe inwoners van Bierum te behappen is. Die dag gaan de kinderen gewoon naar school en zullen daarna naar Luingaborg komen.

Later een verdere kennismaking

Wij willen dat de nieuwe bewoners veilig en onder goede begeleiding kunnen kennis maken met hun nieuwe thuis. Ook het begeleidingsteams bestaat voor het merendeel uit nieuwe gezichten; kennismaking met elkaar is nodig. We gunnen hen de rust om de nieuwe omgeving en omstandigheden te verkennen, in gesprek te zijn met hun begeleiders en in privacy hun nieuwe woonruimte in te richten. We willen hen niet iets opdringen waartoe zij zich misschien moreel verplicht voelen maar waaraan zij zelf niet de behoefte hebben. Dat de nieuwe Luingaborg-bewoners zich er thuis voelen, zal tijd vragen. Als vluchteling zijn zij in Nederland beland. Ze waren te gast in hotel Boven Groningen in onze gemeente. Vanaf maandag zijn zij bewoner van Luingaborg en gaan zij werken aan het worden van inwoner van het dorp Bierum.

We kijken in overleg met de bewoners en u als inwoners van Bierum of er op een later moment gelegenheid is om samen het samen-wonen verder vorm te geven. Of dat met een open dag is of op een andere manier gaan we samen bedenken.

Ook AED in Luingaborg Vanaf maandag beschikt Luingaborg ook over een AED. Deze is uiteraard ook beschikbaar voor de inwoners van Bierum. Het apparaat zal een plekje krijgen bij de receptie, zodat in een noodsituatie personeel, vrijwilligers en omwonenden gemakkelijk toegang hebben tot deze defibrillator. Ook zijn verschillende EHBO- en bedrijfshulpverlening (BHV)-kisten beschikbaar voor binnen het gebouw.