«

»

mrt 05

Aanmelden leerlingen

Leerlingen aanmelden

Hoewel het volgende schooljaar nog ver weg lijkt, willen we nu al graag het aantal leerlingen in beeld krijgen dat volgend schooljaar in zal stromen. Om de groepsindeling voor volgend schooljaar goed te kunnen organiseren is dat erg belangrijk. Daarom willen we alle gezinnen vragen, waarvan het kind tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 vier jaar wordt, hun kind nu al aan te melden. U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier vragen bij Martha van Dijk. Voordat uw kind wordt ingeschreven, zal er een kort gesprek plaatsvinden om vast te stellen of er nog bijzonderheden zijn, waar we als school rekening mee dienen te houden. Ook voor nieuwe gezinnen, waarvan het oudste kind volgend schooljaar vier jaar wordt, geldt deze oproep. Mocht u zo’n gezin kennen in uw omgeving, dan vragen we u of u ze wilt attenderen dat de aanmelding voor volgend schooljaar al mogelijk is. Wij stellen het op prijs dat ook zij hun kind voor 1 juni as. aanmelden. Ze kunnen telefonisch of via mail contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Mailadres:                          directie.tmaar@noordkwartier.nl
Telefoonnummer:           0596-592006

Website:                             www.kindcentrumtmaar.nl 


Martha van Dijk
Directeur Kindcentrum `t Maar