«

»

feb 18

Jaarvergadering Dorpsbelangen Bierum

Stichting Dorpsbelangen organiseert dinsdag 7 maart voorafgaand aan de reguliere vergadering de jaarvergadering. U als inwoner van Bierum bent van harte welkom. De Jaarvergadering begint om 19:30 uur in Baaiermerstee.

Agenda.

  1. Opening.
  2. Secretariaat Jaarverslag
  3. Financien.
  4. Wat gaan we doen.
  5. Inbreng bezoekers.
  6. Rondvraag.
  7. Einde.

De koffie staat klaar…..Uw inbreng is belangrijk….

Willem Dijkstra, Secretaris Dorpsbelangen Bierum