«

»

jan 12

100 jaar IJsvereniging

Dit jaar bestaat de IJsvereniging 100 jaar.

De vereniging is opgericht in 1924. De eerste vergadering is gedateerd 9 februari 1924. In die oprichtingsvergadering werden ook de Huishoudelijke Regelementen, bestaande uit 12 artikelen, vastgesteld. Ze werden in schitterend handschrift genoteerd in een soort schoolschrift dat nog altijd in het bezit van de vereniging is. Heel erg leuk om te lezen, ook al vanwege het feit, dat een aantal namen die 100 jaar geleden voorkwamen, nu nog steeds in de ledenlijst staan, al zullen die nu wel van de (achter-)kleinkinderen van de eerste leden zijn.

De ijsbaan is gestart op de “Burchtsgracht en het “Bierumermaar” te Bierum. Er werd de leden ook gevraagd om een jaarlijkse bijdrage. Die bedroeg voor onderscheidene leden f.1,00, f.0,50 of f.0,25. Het lidmaatschap liep van 1 november tot en met 31 oktober.  

De ijsbaan is in de jaren ’90 verplaatst naar de huidige locatie. Daar is toen ook de keet geplaatst, zoals we die nog steeds kennen. In vroegere tijden werd er natuurlijk meer geschaatst en was het ook mogelijk om meer dagen achtereen te schaatsen, omdat de winters strenger waren.  

Ondanks dat, vinden de dorpsbewoners het belangrijk dat er nog steeds een ijsvereniging is. De ijsmeesters houden het ijs goed in de gaten en zodra het kan, gaat de baan open. Ondanks de doorgaans zachte winters, is dat de afgelopen jaren geregeld gebeurd.  

Natuurlijk is het van groot belang, dat de vereniging in stand blijft  

Blijf dus vooral lid en mocht u dat nog niet zijn: word het dan. Om de kosten hoeft u het niet te laten.

Kinderdisco: Vrij toegankelijk voor alle kinderen