«

»

nov 12

Thema-avonden Groninger Dorpen over Duurzame Energie

Persbericht:
Thema-avonden Groninger Dorpen over Duurzame Energie, in 3 regio’s:
Hoe kan jouw dorp instappen om energieneutraal of energiebewust te worden?
Op donderdag 12 november organiseert Groninger Dorpen een avond over Duurzame Energie in het dorpshuis van Wedde, Oost-Groningen.
Voor de dorpen in respectievelijk de regio’s Westerkwartier en Hoogeland vindt deze bijeenkomst plaats op respectievelijk maandag 16 november (dorpshuis Niehove) en woensdag 18 november (dorpshuis Zijldijk). Groninger Dorpen is de provinciale koepel voor dorpshuizen- en dorpsbelangenorganisaties in Groningen, die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland via haar leden en andere relevante organisaties.
groninger dorpen

Duurzame energie is een belangrijk thema waar al veel dorpen zich mee bezig houden. De ambities verschillen per dorp en variëren van collectief energie besparen tot een geheel energieneutrale doelstelling. Op deze bijeenkomst is aandacht voor verschillende praktijkvoorbeelden, ervaringen en afwegingen van de initiatiefnemers, en worden tevens concrete handreikingen gedaan aan dorpen die overwegen om in te stappen.
Burgemeester Marcel Meijer, van het energieneutrale, Deense eiland Samsø, opent de eerste bijeenkomst in Wedde. De van oorsprong Pekelder vertelt het inspirerende verhaal van zijn duurzame eiland. Dat het een bijzonder verhaal is, blijkt wel uit het feit dat ons koningsechtpaar vorig jaar een bezoek bracht aan Samsø.
pers

Daarnaast is er op de avonden informatie over een duurzaam¬heidsinitiatief uit de eigen regio en een presentatie van het project Buurkracht dat dorpen ondersteunt bij het proces naar energiebewustzijn en/of -besparing of productie van duurzame energie.
Afsluitend zijn er korte “pitches” waarin de Groninger Energie Koepel, Netwerk Duurzame Dorpen en Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts ieder hun mogelijkheden presenteren.
Kijk voor het volledige programma, adressen van de locaties en om u aan te melden op: www.groningerdorpen.nl/actueel/agenda
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Elke aanwezige krijgt een informatiemap na afloop.