«

»

jan 02

Wijziging afvalinzameling vanaf 2019

 2 januari 2019

Wijziging afvalinzameling vanaf 2019

Vanaf 2019 gaat afvalinzamelaar Omrin huishoudelijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (gft) en grofvuil inzamelen in de gemeente Delfzijl. Omrin neemt de inzameling over van Renewi. Met de komst van de nieuwe afvalinzamelaar wijzigt vanaf 7 januari 2019 de maandag- en dinsdagroute voor het ophalen van huishoudelijk afval. De maandagroute verplaatst naar de dinsdag en de dinsdagroute naar de maandag.

Vanaf dinsdag 8 januari worden iedere dinsdag de containers in Spijk, Bierum, Godlinze, Losdorp, Holwierde en Krewerd geleegd.

Op de even weken wordt het restafval opgehaald (grijze container) en op de oneven weken het groenafval (gft/groene container).

Meer informatie:
Kijk voor meer informatie en de nieuwe afvalkalender op deze pagina over afval of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 140596.

Kerstbomenroute 2019
Woensdag 9 januari worden de kerstbomen ten noorden van de spoorlijn opgehaald, inclusief de dorpen. Donderdag 10 januari worden de kerstbomen ten zuiden van de spoorlijn opgehaald, inclusief de dorpen. U kunt uw kerstboom gratis laten ophalen. Neem hiervoor contact op met Hergebruik Plus via telefoonnummer 0596-620638.

Gemeente Delfzijl