«

»

jul 04

Vervanging beschoeiing

Vervanging beschoeiing en vissteigers bij hertenkamp Bierum

Aannemer Vegter Waterbouw gaat in opdracht van de gemeente Delfzijl de beschoeiing en vissteigers bij het hertenkamp in Bierum vervangen. De werkzaamheden starten vanaf 19 augustus 2019 en duren ongeveer vijf weken.

Vervanging deel beschoeiing, nieuwe vissteigers

Een deel van de beschoeiing wordt in verband met onderhoudswerkzaamheden vervangen.

Het gaat om het gedeelte van de hoek Kerkstraat, Borgsingel en de Torenlaan richting west, de verlengde Borgsingel langs de buitenkant van de gracht naar het Freulelaantje en de zuidzijde langs het Freulelaantje tot aan de eigendomsgrens van nummer 21.

De beplanting die boven de te verwijderen beschoeiing staat, wordt ook weggehaald en/of weggesnoeid. Dit is afhankelijk van hoeveel ruimte de aannemer nodig heeft om de oude beschoeiing te verwijderen. Herstel van deze beplanting wordt door de gemeente in de gaten gehouden en zo nodig bijgeplant. De oude vissteigers worden vervangen door nieuwe van hetzelfde formaat.

De aannemer kan de meeste werkzaamheden vanaf de waterzijde uitvoeren, maar niet allemaal.

In het park kunnen hierdoor beschadigingen aan het gras ontstaan. Door de werkzaamheden in de zomer uit te voeren, herstelt het beschadigde gras sneller. Indien nodig, wordt opnieuw gras ingezaaid. In de herfst en winter is het park dan weer normaal toegankelijk.

Aandacht voor de dieren

Op meerdere plekken is de beschoeiing geheel verdwenen. Hierdoor kunnen jonge eendjes en andere dieren vanuit het water de wal opklimmen. De nieuwe beschoeiing wordt op bepaalde delen net boven de waterlijn afgewerkt, zodat het voor de dieren mogelijk blijft de wal op te klimmen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hendrik Jan van Dasselaar, gemeente Delfzijl via h.j.vandasselaar@delfzijl.nl