«

»

feb 05

Lijst karakteristieke gebouwen

Meneer, mevrouw,

De gemeente Delfzijl is rijk aan historische plekken en gebouwen en hier zijn we trots op! Om dit erfgoed goed te kunnen beschermen werkt de gemeente Delfzijl aan een Lijst van karakteristieke gebouwen en gebieden.

De concept- lijst van karakteristieke gebouwen en gebieden is onlangs door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. In totaal staan er ongeveer 450 waardevolle gebouwen en objecten op deze lijst en de bewoners worden in de komende periode hierover geïnformeerd.

Ik wil u hier graag over informeren omdat u een bijdrage heeft geleverd aan de Lijst van karakteristieke gebouwen en gebieden. Omdat u heeft deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten die vorig jaar zijn geweest of omdat u los daarvan op het eerste concept van de Lijst heeft gereageerd. Met uw bijdrage is deze concept-lijst is aangevuld en aangescherpt. Daarnaast zijn er, naar aanleiding van de werkgroepbijeenkomsten, karakteristieke gebieden toegevoegd aan de Lijst.

Alle ingebrachte suggesties zijn door medewerkers van Libau beoordeeld. Hierover heeft u, wanneer u heeft deelgenomen aan een werkgroepbijeenkomst, vlak voor de zomer 2018 bericht over gehad. De afgelopen periode zijn de puntjes op de i gezet.

De concept-lijst van karakteristieke gebouwen vindt u in de bijlage. De begrenzing van de karakteristieke gebieden kunt u binnenkort vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek. Tevens vindt u hier een overzicht van veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

https://www.delfzijl.nl/home/documentenlijst_44306/item/karakteristieke-gebouwen-en-gebieden_118714.html

Hoe gaat het proces nu verder?

De concept-lijst van karakteristieke gebouwen ligt vanaf 7 februari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie op de concept-lijst van karakteristieke gebouwen in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Na de inspraakperiode worden de ingekomen inspraakreacties voorzien van een reactie. Daarna wordt de lijst van karakteristieke gebouwen aan het college van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling  aangeboden. Nadat de lijst is vastgesteld, wordt deze verwerkt in een bestemmingsplan.

Wilt u meer informatie?

Veelgestelde vragen vindt u binnenkort op www.delfzijl.nl/karakteristiek. Het is begrijpelijk dat u ook andere vragen heeft. Stel ze gerust. U kunt hiervoor een mail sturen aan m.bosma@delfzijl.nl. U kunt ook naar één van de inloopbijeenkomsten komen op:

12 februari, 16.00 – 20.00 uur, Dorpshuis Borgsweer, Borgsweer 36, Borgsweer,

14 februari, 16.00 – 20.00 uur, MFC Spijk, Nesweg 1, Spijk,

21 februari, 16.00 – 20.00 uur, Muzeeaquarium, Zeebadweg 7, 9933 AV, Delfzijl.

U bent van harte welkom!

Wilt u reageren?

U kunt een inspraakreactie sturen naar Gemeente Delfzijl, t.a.v. M. Bosma, Postbus 20000, 9930 PA of m.bosma@delfzijl.nl. U kunt in uw reactie aanvullingen inbrengen of juist beargumenteren waarom een gebouw niet op de lijst thuishoort. Alle reacties worden meegewogen en door erfgoeddeskundigen van Libau bekeken voor het maken van de definitieve lijst. Ook liggen  op de inloopavonden formulieren waarmee u een reactie kunt inbrengen.

Ik verwacht u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marieke Bosma
Medewerker Ruimtelijke Ordening Gemeente Delfzijl
  e-mail: m.bosma@delfzijl.nl
Tel: 0596-639398   Maandag, dinsdag, donderdag aanwezig