«

»

mrt 15

Info Coop Buist

Geachte inwoners van Spijk en Bierum

De plannen zijn er al langere tijd en er is al veel over gepraat: de  bouw van een nieuwe COOP-supermarkt in uw dorp.

Eindelijk worden de plannen  concreter. We zijn nu zo ver dat we de plannen aan u willen laten zien en met u willen bespreken. Het is de bedoeling om de bestaande supermarkt te slopen en een nieuwe, grotere supermarkt te bouwen. Op de plaats waar de huidige supermarkt staat wordt een parkeerplaats voorzien. De nieuwe supermarkt wordt op het terrein achter de huidige supermarkt gebouwd. Voor de speeltuin wordt in overleg met de speeltuinvereniging een nieuwe plek gezocht.

Op het plaatje hieronder ziet u  een impressie van de nieuwe situatie zoals die in de plannen is opgenomen.

De plannen zijn nog niet klaar om te worden ingediend. We willen eerst uw mening horen.  We organiseren daarom op woensdag 27 maart 2019, van 16.00 uur tot 20.00 uur, een inloopbijeenkomst in het MFC, Nesweg 1 in Spijk. U kunt daar de plannen bekijken en een toelichting krijgen van de makers van de plannen. Medewerkers van de gemeente kunnen u informeren  over de procedure die nodig is in verband met de Omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Uiteraard kunt u  uw mening geven  over van de plannen. Wij nodigen u van harte uit om langs te komen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u  de plannen ook bekijken op onze website www.delfzijl.nl. U kunt op de site zoeken naar ‘COOP Spijk’.

Wilt u niet reageren op de plannen tijdens de bijeenkomst maar op een later moment, dan kunt u een brief sturen aan de gemeente Delfzijl, ter attentie van de heer  G. Nienhuis, Postbus 20000,  9930 PA Delfzijl. Een mail sturen naar g.nienhuis@delfzijl.nl kan natuurlijk ook. Vergeet dan niet uw adres in uw mailbericht te vermelden.  Op ontvangen reacties reageren wij schriftelijk.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Delfzijl,

Peter Leeuw, gemeentesecretaris                                             Gerard Beukema, burgemeester