«

»

jan 17

Gebiedsregiseur aanwezig..

Vanaf januari 2019 zal de gebiedsregisseur elke 2e vrijdagmiddag van de maand van 13.00-16.00 uur aanwezig zijn Bakkerij Olinga. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Gebiedsregisseur Edwin Broekman werkt maandelijks een vast dagdeel in Bierum.
Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in het dorp, kunt u bij hem terecht voor vragen, ideeën, wensen of anderszins. Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervult hij de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Langskomen voor een praatje en kop koffie of thee kan natuurlijk ook. Loop gerust binnen.

Locatie:
Bakkerij Olinga, Bakkerstraat van 13.00-16.00 uur.
Tevens telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 55 47 70 82 of
e-mail e.broekman@delfzijl.nl

Af en toe kan er een gewijzigde dag/datum zijn, dit zullen wij vermelden in de agenda.

Wilt u meer informatie over gebiedsregie: bel of mail of ga naar gebiedsregie Delfzijl