«

»

jun 01

Voortgang Dorpshuis

Beste dorpsgenoten,

 

Het is alweer een tijd geleden dat u iets heeft gehoord over de voortgang van de bouw van ons dorpshuis.

Het laatste wat we bericht hebben, is dat het ondernemingsplan is ingediend en dat het wachten is op de goedkeuring van het plan zodat er geld loskomt om de plannen verder in gang te zetten. De commissie die namens de NAM het ondernemingsplan beoordeelt is erg enthousiast over de inhoud en daarmee de plannen voor ons dorpshuis. De NAM stelt echter als eis dat er alleen extra geld komt als er ook op duurzaamheid goed gescoord wordt. Daar willen wij voor gaan en daarmee zijn we dan ook druk bezig. Het kost tijd om diverse offertes op te vragen en te beoordelen en verder uit te werken. Dat is de reden dat het allemaal wat langer duurt dan in eerste instantie verwacht werd. Zodra er goedkeuring is voor al onze plannen, berichten wij u en zullen de vrijwilligers die zich opgegeven hebben en andere belangstellenden uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. In die bijeenkomst laten wij u o.a. zien hoe het beheer van het dorpshuis eruit gaat zien, welke activiteiten er opgezet gaan worden en gaan we kijken welke vrijwilliger waar voor ingezet kan worden. Samen met u komen we dan weer een stap verder.

Ondertussen is de activiteitencommissie bezig om een folder te maken voor de 24-uurs zorgtelefoon (hulpvragen). Daarnaast denken ze na over hoe we met elkaar geld in kunnen zamelen voor ons dorpshuis. Er wordt gedacht aan ludieke acties, verkoop en activiteiten. Heeft u een idee, laat het ons weten. 

 

Mocht u in de tussentijd ideeën en/of vragen hebben, wij horen het graag.

 

Namens St. Dorpshuis Bierum,

Ellen Verlaan

tel. 634420