«

»

nov 29

Plannen Dorpshuis

Vorderingen plannen dorpshuis

 

De ontwikkelingen voor het realiseren van ons dorpshuis vorderen gestaag. 

De werkgroep zal het ondernemingsplan voor 1 december a.s. indienen bij Vereniging Groninger dorpen en bij de gemeente Delfzijl. Dit betekent dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de subsidie die wij van hun krijgen. Aanvullend daarop zal de werkgroep de komende periode aan de slag gaan om meer geld binnen te krijgen door middel van fondsenwerving. Ook zal er verdere uitwerking plaatsvinden van wat er aan vergunningen e.d. nodig is en hoe het beheer vorm moet krijgen. Zoals het ontwerp van het dorpshuis er nu ligt, dient het bestemmingsplan aangepast te worden, de aanvraag is  inmiddels ingediend. Het vooroverleg daarover volgt binnenkort.

Inmiddels heeft de gemeente Delfzijl officieel het besluit genomen om de Watumhal over te dragen aan de Stichting dorpshuis Bierum. De stukken daarvoor zijn ondertekend. 

Er is door veel personen veel werk verzet. Zo komen we samen steeds dichter bij ons doel, namelijk een multifunctioneel dorpshuis met sportfaciliteiten! 

 

Naam dorpshuis

 

Er zijn diverse inzendingen binnen gekomen voor een naam voor ons dorpshuis. Het bestuur heeft gestemd en besloten dat ons dorpshuis “Baairmerstee” gaat heten. Liesbeth Eisinga heeft de naam bedacht en heeft als dank van het bestuur een “baairmerpakket” gekregen. Wij willen degenen die een naam hebben ingezonden, hierbij bedanken voor hun inzending.

15241221_1176490769095721_8917755096498990266_n-1
15232074_1176490725762392_4044363014756524871_n