«

»

feb 20

Update: Opbrengst Dorpshuis.

Beste dorpsbewoners,

Inmiddels is de opbrengst €3400. U kunt nog steeds storten.

Afgelopen dinsdagavond hebben we de actie voor het dorpshuis gehouden door bij alle huizen langs te gaan om geld op te halen. We hebben met elkaar € 2.980,- opgehaald. We zijn daar superblij mee! Iedereen die heeft gedoneerd bedanken we hierbij hartelijk. Mocht u of uw bedrijf nog willen doneren, dan kan dat op bankrekeningnummer NL77 RABO 0309 9943 73.

St. Dorpshuis Bierum