«

»

apr 02

Update: Opbrengst Dorpshuis.

Beste dorpsbewoners,

Het is gelukt! Al het geld voor de bouw van ons dorpshuis is toegekend. Na de dorpsactie hadden we bijna genoeg, de gemeente heeft het laatste beetje aangevuld. We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de bouw. De dorpsactie heeft laten zien waar Bierum goed in is, mit elkoar en veur mekoar. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van de bouw.

Inmiddels is de opbrengst €3400. U kunt nog steeds storten.

Afgelopen dinsdagavond hebben we de actie voor het dorpshuis gehouden door bij alle huizen langs te gaan om geld op te halen. We hebben met elkaar € 2.980,- opgehaald. We zijn daar superblij mee! Iedereen die heeft gedoneerd bedanken we hierbij hartelijk. Mocht u of uw bedrijf nog willen doneren, dan kan dat op bankrekeningnummer NL77 RABO 0309 9943 73.

St. Dorpshuis Bierum