«

»

mei 12

Dorpshuis Baaiermerstee.

Beste dorpsbewoners,

WE HEBBEN ONS DOEL BEREIKT!

Al het geld voor de bouw van ons dorpshuis is toegekend of is al aan ons overgemaakt. De constructeur, architect en het bestuur zijn met de voorbereidingen bezig. De overdracht van de Watumhal van gemeente naar st. dorpshuis Bierum is in gang gezet. Wij willen alle inwoners, bedrijven, verenigingen en sponsoren bedanken voor hun aandeel in het tot stand komen van de bouw van ons dorpshuis. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als er vragen zijn, stel ze gerust aan iemand van het bestuur of bel met telnr. 06-48082402.

Hartelijke groet, Bestuur St. dorpshuis Bierum,

Ferdi Buitenwerf, voorzitter. Geert Boven, penningmeester. Simone van der Kamp, bestuurslid. Henk Koerts, bestuurslid. Ellen Verlaan, secretaris.

DE BOUW VAN DORPSHUIS BAAIERMERSTEE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

……. en hebben de inwoners, bedrijven en verenigingen van Bierum hun bijdrage geleverd.