«

»

jun 14

Werkzaamheden Dijk.

Vanaf week 23 gaat de aannemer kabels en leidingen in de kruin van de dijk verleggen. Dit is nodig voor de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk. De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren ongeveer 4 weken. Het bouwverkeer gaat in principe via de dijkweg. Het fietsverkeer wordt lokaal omgeleid als het fietspad langs de dijk open ligt. Deze omleiding duurt ca. twee dagen en wordt door bebording aangegeven..

Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groeten,

Robert Wicker

Provincie Groningen / Team Projectmanagement

Postbus 610, 9700 AP Groningen

telefoon: 050-3164451 / 06-27865502

e-mail: r.a.wicker@provinciegroningen.nl