«

»

dec 24

Nieuwe buren!

Nieuwe buren!

Het pand aan de Hereweg 12 in Bierum, de voormalige CBS Bierum krijgt tijdelijk een nieuwe invulling. CareX heeft dit in beheer gekregen namens de eigenaar, de gemeente Delfzijl.

CareX is een bedrijf dat al meer dan 25 jaar tijdelijk leegstaande gebouwen zoals voormalige scholen of bejaardentehuizen een zinvolle invulling geeft.
Dit doet zij door de beschikbare ruimtes op bruikleenbasis uit te geven als woon- en of werkruimte aan mensen die er dringend om verlegen zitten. Dit kan dan gaan om startende bedrijfjes, zzp’ers, mensen uit de creatieve sector, verenigingen, maar bv. ook mensen die willen gaan scheiden of mensen die tijdelijk (vanwege werk of studie o.i.d.) betaalbare woonruimte nodig hebben.

CareX is dus geen kraakwacht. Het is juist de bedoeling om tijdelijk leegstaande panden een zinvol gebruik te geven in plaats van alleen op de leegstand te passen. Dit is zowel in het belang van de eigenaar (er wordt op het pand gepast) als in het belang van de buurt (er vindt geen verloedering plaats), als in het belang van de gebruikers (zij beschikken over betaalbare woon/ of werkruimte).

Dat deze aanpak werkt wordt bewezen door het feit dat CareX inmiddels in de meeste gemeentes van de drie noordelijke provincies actief is, al over drie vestigingen beschikt (Groningen, Haren en Leeuwarden) en op dit moment aan enkele duizenden mensen woon of werkruimte beschikbaar stelt.

Aan CareX toevertrouwde gebouwen worden zoveel mogelijk passend gebruikt. Dit wil zeggen dat het gebouw wordt ingevuld met juist die bewoners, bedrijfjes of organisaties die passen op die plek.
Waar mogelijk wordt ook ruimte geboden aan activiteiten uit de buurt waar het pand staat. Voor CareX is het heel belangrijk dat het gebruik van een pand goed wordt ingepast in de buurt er om heen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel gerust 050-3144877, een mailtje sturen kan ook naar groningen@carex.nl.

Vriendelijke groeten,

Kevin Groothuizen en Marije Lamsma
CareX Groningen