«

»

okt 17

Sloop Schipperslaan 2

Geachte heer/mevrouw,

Als buren van de Schipperslaan 2 te Bierum informeren wij u, namens de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen, over het volgende. In week 42 (18 oktober) staan sloopwerkzaamheden gepland om het asbest op Schipperslaan 2 te verwijderen. Daarnaast zullen in week 43 (23 oktober) de sloopwerkzaamheden van de opstallen beginnen. Het sloop- en demontagebedrijf, Bork Sloop & Milieu B.V. zal maatregelen treffen om hinder zo veel mogelijk te beperken. Bij eventuele vragen naar aanleiding van deze brief en de werkzaamheden van Bork kunt u deze stellen bij de bewonersbijeenkomst die door Bork Sloop & Milieu B.V. is georganiseerd op donderdag 19 oktober van 19:00 tot 20:00 in de Baaiermeerstee, gelegen te Hereweg 16 a te Bierum De sloop van de opstallen aan de Schipperslaan 2 is niet vanzelfsprekend. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen en de gemeente hebben alle verschillende opties – verkoop, renovatie, schade-herstel en sloop – afgewogen. Op basis van deze afweging is besloten om over te gaan tot sloop. Door de omvangrijke constructieve schade is sloop met herinrichting conform het kavelpaspoort van de gemeente de beste optie. In het recente verleden hebben wij vaker met Bork Sloop & Milieu B.V. samengewerkt en deze trajecten zijn goed gelopen. Wij hebben Bork Sloop & Milieu B.V. leren kennen als een professioneel sloop- en demontagebedrijf dat oog en oor heeft voor mens, milieu en omgeving. Vanuit de direct omwonenden zijn er ook zorgen geuit over eventuele schade aan uw woningen als gevolg van de sloopwerkzaamheden en de hiermee gepaard gaande transportbewegingen. Voor vragen over hoe het sloopbedrijf dit gaat aanpakken kunt u terecht bij de bewonersbijeenkomst. In het voortraject richting de sloopwerkzaamheden en uiteraard ook tijdens de sloopwerkzaamheden willen wij goede buren zijn. Dit betekent dat wij regelmatig met u zullen communiceren bij wijzigingen of problemen, per brief, mail en telefonisch. Wij hopen dat u op dezelfde wijze in deze situatie staat. Wanneer de sloop is afgerond, wordt de kavel bouwrijp in de openbare verkoop geplaatst op Funda. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de sloop dan kunt u ons altijd bereiken via postbus@woonbedrijfgroningen.nl of 06-29177140. Met vriendelijke groet, Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen